Teemoja tulevalle valtuustokaudelle

Ajankohtaisia tavoitteita paremman Lahden puolesta

 

Kuntapolitiikassa tehdään päätöksiä ja linjauksia oman kotikaupungin kehittämiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi. Päätöksiä voi syntyä vain hyvällä yhteistyöllä yli puoluerajojen. Yhden asian ajajat tai kollegoja jatkuvasti arvostelevat öykkärit, tai ns. EI- politiikkaa harjoittavat valtuutetut eivät kaupungin asioita edistä, vaan pikemminkin ajavat kaupunkia eristäytyväksi ja hiipuvaksi maakuntakeskukseksi. Toisaalta myös äänestäjän on hyvä erottaa ne asiat, joista päätetään Lahden kaupunginvaltuustossa tai lautakunnissa ja mistä päätetään valtakunnan tasolla.

Äänestäjä saa parhaiten vastinetta äänelleen, äänestämällä valtuustoon ehdokkaita, jotka tekevät ja haluavat tehdä yhteistyötä laajasti, katsovat päätöksenteossaan riittävän kauas tulevaisuuteen ja ovat valmiita vaikeisiinkin päätöksiin julkisen paineen alla.

1. Työn ja yrittäjyyden tukeminen

 • Lahdessa on vielä nykyistä enemmän panostettava yrittämisen ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen, jotta alueellemme syntyy uutta työtä ja työpaikkoja. Työ luo hyvinvointia ja hyvinvoivat asukkaat, sekä yritykset tuottavat kaupungille tärkeitä veroeuroja laadukkaiden palveluiden järjestämiseksi

 

2. Hyvinvoinnin lisääminen sekä päihde,- ja mielenterveysongelmiin nopea puuttuminen

 • Huumeiden- ja muiden päihteiden käyttöön, sekä mielenterveysongelmiin  tehokkaampi ja nopeampi puuttuminen tulee rakentaa koko maakunnan tasoiseksi prioriteetiksi. Varsinkin lapsiperheet ja nuoret tarvitsevat tukea, jota heidän tulee saada tarvittaessa nopeasti ja helposti.
 • Huume- ja päihdeongelmaisille tulee nopeasti luoda toimintamalli, jossa he pääsevät helposti katkolle ja viivytyksettä tehokkaihin hoitoihin, jotta ongelmissa olevat voisivat palata takaisin osaksi hyvinvointiyhteiskuntaa.
 • Kaupungilla majailevat huumeidenkäyttäjät on saatava pois kaduilta avun piiriin. Kaupungilla on pystyttävä liikkumaan turvallisin mielin.

 

3. Kaupungin talous on saatava vihdoin tasapainoon

 • Lahden kaupungin talous on samoissa haasteissa kuin kuntatalous koko Suomessa. Väestön nopea ikääntyminen ja eliniän nousu lisäävät kaupungin palveluiden kysyntää voimakkaasti. Verotulot eivät kuitenkn kasva vastaavaa vauhtia korkean työttömyysasteen ja matalapalkkaisuuden vuoksi. Lahti on myös velkaantunut huomattavasti, koska kaupungissa päätettiin korjata ja uudisrakentaa huonoon kuntoon päässeet koulut ja päiväkodit. Myös joidenkin kaupungin yhtiöiden, kuten Lahti Energian suuret, mutta välttämättömät investoinnit nostavat velkamääräämme. Ns. syömävelkaa, eli velkaa käyttökuluihin ei kaupungin ole tarvinnut ottaa, mutta se voi olla edessä, mikäli talouttamme ei tasapainoteta merkittävällä tavalla. Kuluja on karsittava ja uusia tuloja on saatava.
 • Tulojen kasvatus onnistuu vain edistämällä yritysten toimintaedellytyksiä uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseksi kaupunkiin. Invest in toimintaa ja uuden rahoituksen etsimiseen on panostettava nykyistä enemmän, sekä yritysten, korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyötä on lisättävä huomattavasti.

 

4. Laadukkaiden ja monipuolisten opiskelumahdollisuuksien tarjontaa on vahvistettava

 • Vaikka Lahdessa on monipuolinen koulutustarjonta laajoine kielitarjottimineen, on lahtelaisten koulutustaso maamme alhaisimpia. Oman yliopiston saaminen Lahteen ja ammattikorkeakoulun nopea vahvistuminen edesauttavat koulutustason nostamisessa.
 • Tarvitaan kuitenkin nykyistä paljon vahvempaa yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten välillä, joka taas edesauttaa uusien teknologioiden yritysten saamista kaupunkiin. Lisäksi LUT yliopistomme tarvitsee edelleen voimakasta kasvua ja laajempia opiskelumahdollisuuksia. Alku on hyvä.
 • Töitä on tehtävä kaikilla koulutuksen tasoilla, jotta lapset ja nuoremme pärjäävät aikuistuessaan nykyistäkin paremmin yhteiskunnassa. Lahti opiskelukaupunkina tulee nostaa uudelle tasolle.
 • Vahvat oppilaitokset ja monipuolinen kasvava yrityskenttä ovat menestyksemme edellytyksiä.    

 

5. Jonoista hoitoon

 • Terveydenhuoltoamme on edelleen tehostettava siten, että jos sairastut, pääset jonottamatta laadukkaaseen hoitoon.