Tervetuloa kotisivuilleni !

 

Olen vastuullisesti toimiva uudistusmielinen yrittäjä ja poliitikko. Intohimonani on rakentaa yhteiskunnallista hyvinvointia ja työllistävää yritystoimintaa. Työelämässäni olen toiminut aiemmin 28 vuotta yrittäjänä. Tällä hetkellä toimin Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Poliitikkona haluan työskennellä ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan uudistumisen puolesta. Nämä tärkeät tavoitteet voimme saavuttaa yhteiskunnassa, jossa yrityksiä kannustetaan kasvamiseen  ja työllistämiseen. Työllisyys on paras keino syrjäytymisen ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Yhteiskuntamme tulee myös taata nuorille mahdollisuus opiskella omien tavoitteidensa mukaisesti ja siten, ettei nuoren työelämään pääseminen veny tarpeettomasti. Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee myös tulevia veronmaksajia, joten lapsiperheiden yhteiskunnalta tarvitsemat laadukkaat palvelut tulee saavuttaa kohtuullisen matkan päästä turvallisista hoito- ja oppimisympäristöistä. Iäkkäämmille ihmisille yhteiskunnan tulee turvata arvonsa mukainen ikääntyminen, tukien kotona asumista ja omaisten tärkeää hoivaa.

Poliitikkona haluan olla aktiivinen ja vastuullinen uudistaja. Vaikka jokaisen tuleekin tuntea asioiden historiaa, pyrin vanhoja kaivelematta työskentelemään yhteiskunnan nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisemisen puolesta, sekä kehittämään viihtyisämpää ja vetovoimaisempaa yhteiskuntarakennetta.

Kokemukseni yritystoiminnasta ja lukuisat merkittävät luottamustoimeni antavat minulle erinomaiset verkostot ja mahdollisuudet toimia vaativissa yritys ja yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Mielestäni olemme yhteiskunnassa niin rakenteiden, kuin toimintojenkin osalta tilanteessa, jossa tarvitaan suoraselkäisyyttä, rohkeutta ja vastuunkantamista. Emme voi, emmekä saa toimia EI- mielipiteen omaavien päättäjien varassa, vaan rohkeasti rakentamalla lapsillemme ja tuleville sukupolville turvallista, uuden ajan yhteiskuntaa. Olipa se viihtyisä ja vetovoimainen kunta tai kaupunki.

Tulethan mukaan rakentamaan kanssani tulevaisuutta.